Makaleler Tümünü Görüntüle →

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

antenatal1

Ekleyen:   8 sene önce

Hayvan çalışmaları in-utero glukokortikoid maruziyetinin uzun dönemde vasküler gelişim ve glukoz metabolizması üzerine etkileri olduğunu göstermiştir. Benzer etkinin insanlarda da olabileceği araştırılmıştır.

Devamını Oku →

Çocukların Kan Basıncı İçin Koyu Çikolata “Dark Chocolate (DC)”: Randomize Çalışma

Child with chocolate.

Ekleyen:   8 sene önce

Hipertansiyon olmaksızın, erişkin yaştaki kan basıncı yükseklikleri kardiyovasküler hastalıkların habercisidir ve çocukluk çağındaki kan basıncı bu sürecin belirleyicisidir. Erişkinlerde düzenli DC tüketimi kan basıncını düşürür, fakat çocuklardaki etkisi bilinmemektedir.

Devamını Oku →

Erken Dönemde Yapılan Aşılar Çölyak Hastalığı İçin Risk Faktörü Değildir

celiac-disease

Ekleyen:   8 sene önce

İsveç aşı programı ile bebeklerde Çölyak Hastalığı (ÇH) görülme oranı ve ÇH gelişme riski arasında bir ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmış.

Devamını Oku →

Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Çocuklarda Montelukast: Çift Kör Plasebo Kontrollü Çalışma

apne

Ekleyen:   8 sene önce

Ciddi düzeyde olmayan obstrüktif uyku apnesi olan çocuklarda, lökotrien düzenleyicileri gibi alternatif tedavi yaklaşımları yararlı olabilir. Montelukast, obstrüktif uyku apnesinde yararlı olabilir. Bunu test etmek için çift kör, plasebo kontrollü çalışma planlanmış.

Devamını Oku →

Formulanın Uzun Zincirli Poliansatüre Serbest Yağ Asidi İle Süplementasyonu Ve Bebekteki Bilişsel Fonksiyonların Metaanaliz İle Değerlendirilmesi

baby1

Ekleyen:   8 sene önce

Bebek mamaları, bilişsel fonksiyonları düzelttiği hipotezi nedeniyle uzun zincirli poliansatüre serbest yağ asitleri (LCPUFAs) ile süplemente edilmiştir. Bu metaanaliz çalışması, mamaların LCPUFA ile süplemente edilmesinin erken bilişsel gelişim üzerine olan etkinliğini araştırmıştır.

Devamını Oku →

Yenidoğanda Ranitidin Tedavisi İnfeksiyon, Nekrotizan Enterokolit ve Ölümcül Sonuçlarla İlişkilidir

infant5

Ekleyen:   8 sene önce

Giriş ve Amaç: Gastrik asidite infeksiyonlara karşı en önemli non-immün defans mekanizmasıdır. Bu çalışmanın amacı çok düşük doğum ağırlıklı (VLBW) infantlarda ranitidin tedavisinin infeksiyon riskinde artış, NEK ve ölümcül sonuçlarla ilişkili olup olmadığını araştırmaktır.

Devamını Oku →

Grup B Streptokok Menenjitinin Uzun Dönem Sonuçları

menenjit1

Ekleyen:   8 sene önce

Grup B Streptokok (GBS) bebeklerde menenjite yol açmaktadır. Burada GBS memnjiti geçirmiş çocukların uzun dönem sonuçları değerlendirilmiştir. Mortalitenin azalmış olmasına rağmen yaşayanlarda GBS’a bağlı morbiditenin hala önemini koruduğu ileri sürülmüştür.

Devamını Oku →

Neonatal Sepsis Tanısında 16 S Real-Time PCR Kullanımı

pcr

Ekleyen:   8 sene önce

Neonatal sepsis tanısında standart tanısal test olarak kullanılan kan kültürünün duyarlılık ve özgüllük konusunda kısıtlılıkları vardır ve 16 S PCR‘ ın neonatal sepsis tanısında kullanılabilecek yeni bir araç olduğu ileri sürülmüştür.

Devamını Oku →

Sunumlar Tümünü Görüntüle →

Yenidoğan Canlandırmasında Yenilikler

canlandırma1

Ekleyen:   8 sene önce

            Yenidoğan Canlandırmasında Yenilikler

Devamını Oku →

Neonatal Sepsis

sepsis1

Ekleyen:   8 sene önce

            Neonatal Sepsis

Devamını Oku →

Bayılma Yakınması İle Getirilen Çocuğa Yaklaşım

bayılma

Ekleyen:   8 sene önce

                  Bayılma Yakınması İle Getirilen Çocuğa Yaklaşım

Devamını Oku →

Senkop İle Gelen Hastaya Nörolojik Yaklaşım

senkop1

Ekleyen:   8 sene önce

          Senkop İle Gelen Hastaya Nörolojik Yaklaşım

Devamını Oku →

Akut Güçsüzlük Yakınması İle Getirilen Çocuğa Yaklaşım

yorgun

Ekleyen:   8 sene önce

              Akut Güçsüzlük Yakınması İle Getirilen Çocuğa Yaklaşım

Devamını Oku →

Yenidoğan Sepsisinde Ampirik Antibiyotik Tedavisi

sepsis

Ekleyen:   8 sene önce

              Yenidoğan Sepsisinde Ampirik Antibiyotik Tedavisi

Devamını Oku →

Neonatal ve Perinatal Mortalite: Nasıl Önleyebiliriz?

bebe

Ekleyen:   8 sene önce

              Neonatal ve Perinatal Mortalite- Nasıl Önleyebiliriz

Devamını Oku →

Çocukluk Çağında Konvülsiyon ve Epilepsi Kavramları

epilepsi

Ekleyen:   8 sene önce

            Çocukluk Çağında Konvülsiyon ve Epilepsi Kavramları

Devamını Oku →