Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Articles by Dr. Abdullah Kumral
En Yeni

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

Ekleyen:   /  09 Aralık 2012  /  Çocuk Kardiyoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

antenatal1

Hayvan çalışmaları in-utero glukokortikoid maruziyetinin uzun dönemde vasküler gelişim ve glukoz metabolizması üzerine etkileri olduğunu göstermiştir. Benzer etkinin insanlarda da olabileceği araştırılmıştır.

Devamını Oku →
En Yeni

Çocukların Kan Basıncı İçin Koyu Çikolata “Dark Chocolate (DC)”: Randomize Çalışma

Ekleyen:   /  03 Aralık 2012  /  Çocuk Kardiyoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

Child with chocolate.

Hipertansiyon olmaksızın, erişkin yaştaki kan basıncı yükseklikleri kardiyovasküler hastalıkların habercisidir ve çocukluk çağındaki kan basıncı bu sürecin belirleyicisidir. Erişkinlerde düzenli DC tüketimi kan basıncını düşürür, fakat çocuklardaki etkisi bilinmemektedir.

Devamını Oku →
En Yeni

Erken Dönemde Yapılan Aşılar Çölyak Hastalığı İçin Risk Faktörü Değildir

Ekleyen:   /  27 Kasım 2012  /  Makaleler, Sosyal Pediatri  /  Yorum Yok

celiac-disease

İsveç aşı programı ile bebeklerde Çölyak Hastalığı (ÇH) görülme oranı ve ÇH gelişme riski arasında bir ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmış.

Devamını Oku →
En Yeni

Formulanın Uzun Zincirli Poliansatüre Serbest Yağ Asidi İle Süplementasyonu Ve Bebekteki Bilişsel Fonksiyonların Metaanaliz İle Değerlendirilmesi

Ekleyen:   /  21 Kasım 2012  /  Gelişimsel Pediatri ve Beslenme, Makaleler  /  Yorum Yok

baby1

Bebek mamaları, bilişsel fonksiyonları düzelttiği hipotezi nedeniyle uzun zincirli poliansatüre serbest yağ asitleri (LCPUFAs) ile süplemente edilmiştir. Bu metaanaliz çalışması, mamaların LCPUFA ile süplemente edilmesinin erken bilişsel gelişim üzerine olan etkinliğini araştırmıştır.

Devamını Oku →
En Yeni

Grup B Streptokok Menenjitinin Uzun Dönem Sonuçları

Ekleyen:   /  15 Kasım 2012  /  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Makaleler  /  Yorum Yok

menenjit1

Grup B Streptokok (GBS) bebeklerde menenjite yol açmaktadır. Burada GBS memnjiti geçirmiş çocukların uzun dönem sonuçları değerlendirilmiştir. Mortalitenin azalmış olmasına rağmen yaşayanlarda GBS’a bağlı morbiditenin hala önemini koruduğu ileri sürülmüştür.

Devamını Oku →
En Yeni

Hamilelik Sırasında Kafein Alımı ve Çocukların 5-6 Yaşında Davranış Problemi Riski

Ekleyen:   /  09 Kasım 2012  /  Gelişimsel Pediatri ve Beslenme, Makaleler  /  Yorum Yok

hamilelikvekafein1

Hamilelik sırasında kafein alımı ve çocukların davranışsal sonuçlarını araştıran insan çalışmaları yetersizdir. Prospektif olarak dizayn edilen bu araştırmada, hamilelik sırasında kafein tüketiminin 5-6 yaşlarında çocukların davranışsal problemleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Çocuğun cinsiyeti ve annenin sigara içmesi ile fetal gelişme geriliği ve gebelik yaşı gibi sonuçları etkiyebilecek nedenler de değerlendirilmiştir.

Devamını Oku →
En Yeni

Kritik Hasta Çocuklarda Vitamin D Eksikliği

Ekleyen:   /  03 Kasım 2012  /  Çocuk Yoğun Bakım, Makaleler  /  Yorum Yok

dvit

Vitamin D kardiyovasküler ve immun sistemi etkilemektedir. Bu çalışmada kritik olarak hasta olan çocuklarda vitamin D eksikliği prevelansını ve 25-hydroxy vitamin D (25(OH)D) düzeylerini etkileyen faktörleri saptamayı amaçlamışlar. Ayrıca ciddi enfeksiyonu olan çocuklarda ve hastalık şiddeti artmış olanlarda düzeylerin daha düşük olabileceğini ileri sürmüşler.

Devamını Oku →
En Yeni

Maternal Sigara İçimi Ve Nekrotizan Enterokolit Gelişimi

Ekleyen:   /  28 Ekim 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

gebelikvesigara

Prematüre bebeklerde en sık gastrointestinal acil olan nekrotizan enterokolit (NEC), tam olarak tanımlanamamış olsa da maternal değişkenler, gelişimini etkileyebilir. Bu çalışmada gelecekte NEC gelişimi açısından maternal risk faktörlerinin belirleyici olacağı hipotez edilmiştir.

Devamını Oku →
En Yeni

Oda Havası Veya %100 Oksijen İle Resüsite Edilen Bebeklerin Nörogelişimsel Sonuçları: Sistematik Derleme Ve Metaanaliz

Ekleyen:   /  22 Ekim 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

Baby-resuscitation

Yenidoğan bebeklerin oda havası ile resüsitasyonunun mortaliteyi azalttığı görülmüştür. Bununla birlikte nörogelişimsel izlem sonuçları yetersizdir.

Devamını Oku →
En Yeni

Okul Öncesi Çocuklarda Hipertonik Salin Ve Akut Hışıltı

Ekleyen:   /  16 Ekim 2012  /  Çocuk İmmunoloji, Allerjik Hastalıklar ve Göğüs Hastalıkları, Makaleler  /  Yorum Yok

hışıltı2

Okul öncesi çocuklarda akut hışıltı ataklarının çoğu “rhinovirus” ile ilişkilidir. Rhinovirus, ekstraselüler ATP düzeylerini azaltır, bu ise havayolu yüzeyinde dehidratasyona yol açar. Bu durum submukozal ödeme, mukus plağının oluşmasına, inflamasyona ve mukus klirensinin bozulmasına yol açar. Okul öncesi çocuklarda oral steroidler gibi mevcut tedavilere yanıt iyi değildir. Bu patolojilerin düzeltilmesinde hipertonik salin gibi tedavilere cevap […]

Devamını Oku →