Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Çocuk Gastroenteroloji ve Metabolizma Hastalıkları  >  Gastroenteritli Çocuklarda Oral Dimenhydrinate İle Plasebonun Randomize Kontrollü Olarak Karşılaştırılması

Gastroenteritli Çocuklarda Oral Dimenhydrinate İle Plasebonun Randomize Kontrollü Olarak Karşılaştırılması

Ekleyen:   /   14 Haziran 2012  /   Yorum Yok

Çalışmanın amacı akut gastroenteritli çocuklarda oral dimenhydrinate ile plasebonun etkinlik ve güvenliğinin karşılaştırılmasıdır.

Bu randomize, çift kör plasebo kontrollü çalışmaya 1-12 yaş arasında olup, acil departmanına önceki 12 saat içerisinde en az 5 kez kusması olan ve akut gastroenterit tanısı alarak oral dimenhydrinate (1 mg/kg, maksimum 50mg) 6 saat arayla 4 doz veya 4 doz plasebo alan çocuklar alınmıştır.

Tedavi başarısızlık kriteri olarak, çalışma ilacının ilk dozunun alımından sonraki 24 saat içerisinde 2 veya daha fazla kusma kabul edilmiştir.

Çalışma kriterlerini karşılayan çocuklardan 74 tanesi ilaç grubuna, 70 tanesi ise kontrol grubuna randomize edilmiş. Her iki grupta da tedavi yetersizliği benzer oranda görülmüş; dimenhydrinate grubunda %31 (74’ün, 23’ünde); plasebo grubunda, %29 (70’in, 20’sinde) (fark: 0.02 [%95 CI: –0.12 – 0.17]). İki grup arasında İV kateter yerleştirilme sıklığı, kusma ve ishal epizodu, karın ağrısı, bulantı ve şikayetlerin süresi açısından fark olmadığı görülmüştür. Yan etkiler de benzer bulunmuştur (%53 vs %54).

Sonuç olarak oral dimenhydrinate; akut gastroenteritli çocuklarda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında kusma sıklığını anlamlı derecede azaltmamıştır.

Pediatrics2012, 129(6);1050-55

Facebook Twitter Email

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazı da ilginizi çekebilir...

antenatal1

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

Devamını Oku →