Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları  >  Grup B Streptokok Menenjitinin Uzun Dönem Sonuçları

Grup B Streptokok Menenjitinin Uzun Dönem Sonuçları

Ekleyen:   /   15 Kasım 2012  /   Yorum Yok

Grup B Streptokok (GBS) bebeklerde menenjite yol açmaktadır. Burada GBS memnjiti geçirmiş çocukların uzun dönem sonuçları değerlendirilmiştir. Mortalitenin azalmış olmasına rağmen yaşayanlarda GBS’a bağlı morbiditenin hala önemini koruduğu ileri sürülmüştür.

1998-2006 yılları arasında, iki çocuk hastanesinde 90 term ve terme yakın bebek GBS tanısı almış. Beş çocuk akut dönemde, 5 çocuk ise 6 ay 3 yaş arasında kaybedilmiş. Yaşayan bebeklerin %54’ü (n=43, ortalama yaş 6,8; yaş aralığı 3-12) değerlendirmeyi kabul etmiş ve fizik ve nörolojik muayene, işitme ve görme taraması, ve standardize gelişimsel değerlendirmeleri yapılmış. Laboratuvar parametreleri, taburculuk sırasında nörolojik durumu ve sonraki gelişim sonuçları arasında ilişkiler tanımlayıcı istatistikler ve lojistik regresyon analizi kullanılarak incelenmiş.

Kırk üç bebeğin 24’ünün (%56) yaşına uygun gelişim gösterdiği, 11 bebekte (%25) hafif-orta gerilik saptandığı ve 8 ‘inde (%19) ciddi gelişme geriliği saptandığı rapor edilmiş. Hastaneden taburculuk sonrası ölümle veya ciddi gelişme geriliği ile ilişkili bulunan başvuru özellikleri; letarji (P = .003), solunum güçlüğü (p = 0,022), koma ya da semikoma (p = 0,022), nöbetler (P = .015), şişkin fontanel (P = .034), lökopeni (p = 0,026), asidoz (p = 0,024), beyin omurilik sıvısı protein> 300 mg / dl (p = .006), beyin omurilik sıvısı glukoz <20 mg / dl (p = 0,026 ) ve ventilatör ihtiyacı (p = .002) veya inotrop desteği (p <.001) olarak saptanmış. Taburculukta saptanan ve geç ölüm veya ağır gelişme bozukluğu ile ilişkili özellikler; işitme taramasında başarısızlık (P = .004), anormal nörolojik muayene (p <.001) ve tedavi sonunda anormal beyin görüntüleme (P = .038) olarak belirlenmiş.

Sonuç olarak; GBS sonrası yaşayanlarda hala morbiditelerin devam ettiği, gelişimlerinin yakın olarak izlenmeye devam edilmesi gerektiği ve annenin immünizasyonu gibi önleme stratejilerine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

Pediatrics, 2012;130 ( 1 ): 8 -15

Facebook Twitter Email

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazı da ilginizi çekebilir...

antenatal1

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

Devamını Oku →