Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Çocuk Neonatoloji
En Yeni

Yenidoğanda Ranitidin Tedavisi İnfeksiyon, Nekrotizan Enterokolit ve Ölümcül Sonuçlarla İlişkilidir

Ekleyen:   /  18 Kasım 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

infant5

Giriş ve Amaç: Gastrik asidite infeksiyonlara karşı en önemli non-immün defans mekanizmasıdır. Bu çalışmanın amacı çok düşük doğum ağırlıklı (VLBW) infantlarda ranitidin tedavisinin infeksiyon riskinde artış, NEK ve ölümcül sonuçlarla ilişkili olup olmadığını araştırmaktır.

Devamını Oku →
En Yeni

Neonatal Sepsis Tanısında 16 S Real-Time PCR Kullanımı

Ekleyen:   /  12 Kasım 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

pcr

Neonatal sepsis tanısında standart tanısal test olarak kullanılan kan kültürünün duyarlılık ve özgüllük konusunda kısıtlılıkları vardır ve 16 S PCR‘ ın neonatal sepsis tanısında kullanılabilecek yeni bir araç olduğu ileri sürülmüştür.

Devamını Oku →
En Yeni

Yenidoğan Canlandırmasında Yenilikler

Ekleyen:   /  10 Kasım 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Sunumlar  /  Yorum Yok

canlandırma1

            Yenidoğan Canlandırmasında Yenilikler

Devamını Oku →
En Yeni

Maternal Sigara İçimi Ve Nekrotizan Enterokolit Gelişimi

Ekleyen:   /  28 Ekim 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

gebelikvesigara

Prematüre bebeklerde en sık gastrointestinal acil olan nekrotizan enterokolit (NEC), tam olarak tanımlanamamış olsa da maternal değişkenler, gelişimini etkileyebilir. Bu çalışmada gelecekte NEC gelişimi açısından maternal risk faktörlerinin belirleyici olacağı hipotez edilmiştir.

Devamını Oku →
En Yeni

Neonatal Nekrotizan Enterokolitli Bebeklerin Yedi Yaşlarındaki Sonuçları: Oracle Çocuk Çalışması

Ekleyen:   /  25 Ekim 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

infant3

Nekrotizan enterokolit (NEC) çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde hipoksi, enfeksiyon ve beslenme gibi faktörlerin kombinasyonu sonucu oluşan ciddi bir durumdur.

Devamını Oku →
En Yeni

Oda Havası Veya %100 Oksijen İle Resüsite Edilen Bebeklerin Nörogelişimsel Sonuçları: Sistematik Derleme Ve Metaanaliz

Ekleyen:   /  22 Ekim 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

Baby-resuscitation

Yenidoğan bebeklerin oda havası ile resüsitasyonunun mortaliteyi azalttığı görülmüştür. Bununla birlikte nörogelişimsel izlem sonuçları yetersizdir.

Devamını Oku →
En Yeni

Term Yenidoğan İçin İdeal D Vitamini Dozu Nedir?

Ekleyen:   /  19 Ekim 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

güneşş

D vitamini kemik sağlığı için gereklidir ve yeterli düzeyde alınmaz ise çocuklarda raşitizmle sonuçlanabilir. Bununla birlikte son yıllarda D vitamini eksikliğini tip 1 diyabet, inflamatuar ve alerjik hastalıklar gibi birçok hastalıkla ilişkilendiren çalışmalar da dikkati çekmektedir.

Devamını Oku →
En Yeni

Genel Taramada Exchange Transfüzyon Eşik Değeri İçin Total Serum Bilirubin Düzeyi

Ekleyen:   /  17 Ekim 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

kan değişimi

Amaç: Genel taramada Amerikan Pediatri Akademisi’nin belirlediği  exchange transfüzyon eşik değerlerini aşan veya ulaşan total serum bilirubin düzeylerinin insidansını ve belirteçlerini tanımlamak.

Devamını Oku →
En Yeni

Neonatal Sepsis

Ekleyen:   /  14 Ekim 2012  /  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Neonatoloji, Sunumlar  /  Yorum Yok

sepsis1

            Neonatal Sepsis

Devamını Oku →
En Yeni

Sezaryen Doğum Ve İlk Otoakustik Emisyon Testinde Başarısızlık

Ekleyen:   /  14 Ekim 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

otoakustikemisyon testi

Yenidoğan işitme taraması bazen başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Araştırmacılar sezaryenle (CD) doğan bebeklerde, vajinal doğanlara (VD) göre ilk otoakustik emisyon (OAE) testinde başarısızlığın daha sık olduğunu fark etmişler. Bu durum annede anksiyeteye neden olmaktadır. Bu çalışmada doğum şeklinin ilk OAE testi üzerine olan etkisi araştırılmış.

Devamını Oku →