Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Makaleler
En Yeni

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

Ekleyen:   /  09 Aralık 2012  /  Çocuk Kardiyoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

antenatal1

Hayvan çalışmaları in-utero glukokortikoid maruziyetinin uzun dönemde vasküler gelişim ve glukoz metabolizması üzerine etkileri olduğunu göstermiştir. Benzer etkinin insanlarda da olabileceği araştırılmıştır.

Devamını Oku →
En Yeni

Çocukların Kan Basıncı İçin Koyu Çikolata “Dark Chocolate (DC)”: Randomize Çalışma

Ekleyen:   /  03 Aralık 2012  /  Çocuk Kardiyoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

Child with chocolate.

Hipertansiyon olmaksızın, erişkin yaştaki kan basıncı yükseklikleri kardiyovasküler hastalıkların habercisidir ve çocukluk çağındaki kan basıncı bu sürecin belirleyicisidir. Erişkinlerde düzenli DC tüketimi kan basıncını düşürür, fakat çocuklardaki etkisi bilinmemektedir.

Devamını Oku →
En Yeni

Erken Dönemde Yapılan Aşılar Çölyak Hastalığı İçin Risk Faktörü Değildir

Ekleyen:   /  27 Kasım 2012  /  Makaleler, Sosyal Pediatri  /  Yorum Yok

celiac-disease

İsveç aşı programı ile bebeklerde Çölyak Hastalığı (ÇH) görülme oranı ve ÇH gelişme riski arasında bir ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmış.

Devamını Oku →
En Yeni

Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Çocuklarda Montelukast: Çift Kör Plasebo Kontrollü Çalışma

Ekleyen:   /  24 Kasım 2012  /  Çocuk İmmunoloji, Allerjik Hastalıklar ve Göğüs Hastalıkları, Makaleler  /  Yorum Yok

apne

Ciddi düzeyde olmayan obstrüktif uyku apnesi olan çocuklarda, lökotrien düzenleyicileri gibi alternatif tedavi yaklaşımları yararlı olabilir. Montelukast, obstrüktif uyku apnesinde yararlı olabilir. Bunu test etmek için çift kör, plasebo kontrollü çalışma planlanmış.

Devamını Oku →
En Yeni

Formulanın Uzun Zincirli Poliansatüre Serbest Yağ Asidi İle Süplementasyonu Ve Bebekteki Bilişsel Fonksiyonların Metaanaliz İle Değerlendirilmesi

Ekleyen:   /  21 Kasım 2012  /  Gelişimsel Pediatri ve Beslenme, Makaleler  /  Yorum Yok

baby1

Bebek mamaları, bilişsel fonksiyonları düzelttiği hipotezi nedeniyle uzun zincirli poliansatüre serbest yağ asitleri (LCPUFAs) ile süplemente edilmiştir. Bu metaanaliz çalışması, mamaların LCPUFA ile süplemente edilmesinin erken bilişsel gelişim üzerine olan etkinliğini araştırmıştır.

Devamını Oku →
En Yeni

Yenidoğanda Ranitidin Tedavisi İnfeksiyon, Nekrotizan Enterokolit ve Ölümcül Sonuçlarla İlişkilidir

Ekleyen:   /  18 Kasım 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

infant5

Giriş ve Amaç: Gastrik asidite infeksiyonlara karşı en önemli non-immün defans mekanizmasıdır. Bu çalışmanın amacı çok düşük doğum ağırlıklı (VLBW) infantlarda ranitidin tedavisinin infeksiyon riskinde artış, NEK ve ölümcül sonuçlarla ilişkili olup olmadığını araştırmaktır.

Devamını Oku →
En Yeni

Grup B Streptokok Menenjitinin Uzun Dönem Sonuçları

Ekleyen:   /  15 Kasım 2012  /  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Makaleler  /  Yorum Yok

menenjit1

Grup B Streptokok (GBS) bebeklerde menenjite yol açmaktadır. Burada GBS memnjiti geçirmiş çocukların uzun dönem sonuçları değerlendirilmiştir. Mortalitenin azalmış olmasına rağmen yaşayanlarda GBS’a bağlı morbiditenin hala önemini koruduğu ileri sürülmüştür.

Devamını Oku →
En Yeni

Neonatal Sepsis Tanısında 16 S Real-Time PCR Kullanımı

Ekleyen:   /  12 Kasım 2012  /  Çocuk Neonatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

pcr

Neonatal sepsis tanısında standart tanısal test olarak kullanılan kan kültürünün duyarlılık ve özgüllük konusunda kısıtlılıkları vardır ve 16 S PCR‘ ın neonatal sepsis tanısında kullanılabilecek yeni bir araç olduğu ileri sürülmüştür.

Devamını Oku →
En Yeni

Hamilelik Sırasında Kafein Alımı ve Çocukların 5-6 Yaşında Davranış Problemi Riski

Ekleyen:   /  09 Kasım 2012  /  Gelişimsel Pediatri ve Beslenme, Makaleler  /  Yorum Yok

hamilelikvekafein1

Hamilelik sırasında kafein alımı ve çocukların davranışsal sonuçlarını araştıran insan çalışmaları yetersizdir. Prospektif olarak dizayn edilen bu araştırmada, hamilelik sırasında kafein tüketiminin 5-6 yaşlarında çocukların davranışsal problemleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Çocuğun cinsiyeti ve annenin sigara içmesi ile fetal gelişme geriliği ve gebelik yaşı gibi sonuçları etkiyebilecek nedenler de değerlendirilmiştir.

Devamını Oku →
En Yeni

Kolşisin Ailesel Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda Güvenli Bir İlaçtır

Ekleyen:   /  06 Kasım 2012  /  Çocuk Romatoloji, Makaleler  /  Yorum Yok

Father Checking Son's Forehead for Fever

AMAÇ: Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tanısi ile izlenen çocuklarda kolşisin yan etkilerini tanımlamak.

Devamını Oku →