Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Çocuk Neonatoloji  >  Maternal Sigara İçimi Ve Nekrotizan Enterokolit Gelişimi

Maternal Sigara İçimi Ve Nekrotizan Enterokolit Gelişimi

Ekleyen:   /   28 Ekim 2012  /   Yorum Yok

Prematüre bebeklerde en sık gastrointestinal acil olan nekrotizan enterokolit (NEC), tam olarak tanımlanamamış olsa da maternal değişkenler, gelişimini etkileyebilir. Bu çalışmada gelecekte NEC gelişimi açısından maternal risk faktörlerinin belirleyici olacağı hipotez edilmiştir.

NICU veritabanından belirlenen NEC’li hastalar, aynı kurumda tedavi edilen 2 yenidoğanla kontrol-eşleştirilmiştir. NICU kabulü sırasında her bir hastanın medikal kayıtları, annenin doğum öncesi ve doğum kayıtları incelemiş. Perinatal veriler; annenin sigara içim öyküsü, hipertansiyon, maternal BMI, gestasyonel diyabet, doğum ağrısı ve doğum tipi, Apgar skorları, beslenme şekli ve plasental patolojiler incelenmiş.

Toplam 73 yenidoğan NEC tanısı alırken, 146 kontrol değerlendirilmiş. Her bir örnekte ve annesindeki medikal kayıtlar değerlendirilmiş (toplam 438 kayıt). Annenin sigara içimi gelecekte NEC gelişimi açısından önemli bir risk faktörü olarak saptanmış (P=0,02). Maternal gestasyonel diyabet, maternal hipertansiyon, formüla ile beslenme ve patolojik koryoamniyonit veya uteroplasental yetmezlik ile NEC arasında ilişki olmadığı görülmüş.

Sonuç olarak; prematüre bebeklerde gelecekte NEC gelişimi açısından sadece annenin sigara içiminin bir risk faktörü olduğu saptanmış. Bu veriler sigaranın neden oluğu toksinlerin ve nikotinin  uterin mikroçevreyi ve mikrovasküler yapıyı etkileyerek fetuslarda NEC gelişimine yatkınlık yaratabileceğini ortaya koymuştur.

Pediatrics 2012;130 78-82

Facebook Twitter Email

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazı da ilginizi çekebilir...

antenatal1

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

Devamını Oku →