Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Çocuk Romatoloji  >  Negatif Apendektomili Hastalarda Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) Sık Mıdır?

Negatif Apendektomili Hastalarda Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) Sık Mıdır?

Ekleyen:   /   13 Ekim 2012  /   Yorum Yok

AMAÇ:

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tekrarlayan ateş ve serozit atakları ile karakterize otozomal resesif bir hastalıktır. Ailesel Akdeniz Ateşinin karın ağrısı atağı ile akut batın tablolarının ayırıcı tanısını yapmak güçtür. Akut apendisit cerrahi girişim gerektiren karın ağrısının en sık sebebidir. Bu çalışmanın amacı negatif apendektomili hastalardaki AAA sıklığının araştırılmasıdır.

YÖNTEMLER:

Ocak 2007- Ocak 2008 tarihleri arasında akut apendisit ön tanısı ile opere edilen 278 hasta hasta (K:E 127/151) prospektif olarak çalışmaya dahil edildi.  Hastaların 250 tanesi histopatolojik olarak kesin akut apendisit tanısı aldı.  Negatif apendektomili hastalar AAA açısından araştırılmak üzere romatoloji bölümüne yönlendirildi.

SONUÇLAR:

Yirmi sekiz hastada  (E/K 5/23, ortalama yaş 25.3 ± 8.4 yaş) negatif apendektomi bulundu. Negatif apendektomi sıklığı 10.1 % idi.  Bu 28 hastanın 2’si  (7.7 %) AAA tanısı aldı.

YORUM:

Negatif apendektomili hastaların % 7.7’sinde AAA saptandı. Bu çalışmanın sonuçları negatif apendektomili hastaların AAA açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Negatif apendektomili hastalar arasındaki gerçek AAA sıklığını belirlemek için daha büyük hasta sayıları içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Mod Rheumatol, 2012 Jun 30.

Facebook Twitter Email

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazı da ilginizi çekebilir...

antenatal1

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

Devamını Oku →