Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Çocuk Neonatoloji  >  Neonatal Sepsis Tanısında 16 S Real-Time PCR Kullanımı

Neonatal Sepsis Tanısında 16 S Real-Time PCR Kullanımı

Ekleyen:   /   12 Kasım 2012  /   Yorum Yok

Neonatal sepsis tanısında standart tanısal test olarak kullanılan kan kültürünün duyarlılık ve özgüllük konusunda kısıtlılıkları vardır ve 16 S PCR‘ ın neonatal sepsis tanısında kullanılabilecek yeni bir araç olduğu ileri sürülmüştür.

Neonatal sepsis süphesi olan yenidoğanlardan kan kültürü ile birlikte PCR için 0,5-1 ml kan örneği alınarak 16 S PCR testi uygulanmıştır. Tüm pozitif sonuçlar sıralmış, kan kültürü ile çelişkili sonuçlarda ayrıntılı vaka çalışması yapılmış ve kültür negatifken pozitif PCR sonuçları tekrar doğrulanmıştır

Sonuç olarak 317 yenidoğan çalışmaya alınmış, 16 S PCR, kan kültürü ile kıyaslandığında sensitivitesi %79, spesifisitesi %90, pozitif prediktif değeri %59, negatif prediktif değeri %96 olarak bulunmuştur. Kan kültürü negatif iken pozitif saptanan 31 PCR örneğinin 7’si klinik sepsis ile uyumlu olduğu ve bu örneklerin 5’inde de bir önceki kan kültürüyle aynı patojen tespit edildiği saptanmıştır

Bu çalışmada neonatal sepsis tanısında kullanılabilecek yeni bir tanı yöntemi olan 16 S PCR, standart tanısal test olan kan kültürü ile kıyaslanmıştır, PCR kültür negatif sepsis vakalarında patojenin saptanmasında yeni bir potansiyel olduğu ileri sürülmüştür.

Neonatology 2012;101:241-46

Facebook Twitter Email

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazı da ilginizi çekebilir...

antenatal1

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

Devamını Oku →