Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Çocuk İmmunoloji, Allerjik Hastalıklar ve Göğüs Hastalıkları  >  Okul Öncesi Çocuklarda Hipertonik Salin Ve Akut Hışıltı

Okul Öncesi Çocuklarda Hipertonik Salin Ve Akut Hışıltı

Ekleyen:   /   16 Ekim 2012  /   Yorum Yok

Okul öncesi çocuklarda akut hışıltı ataklarının çoğu “rhinovirus” ile ilişkilidir. Rhinovirus, ekstraselüler ATP düzeylerini azaltır, bu ise havayolu yüzeyinde dehidratasyona yol açar. Bu durum submukozal ödeme, mukus plağının oluşmasına, inflamasyona ve mukus klirensinin bozulmasına yol açar. Okul öncesi çocuklarda oral steroidler gibi mevcut tedavilere yanıt iyi değildir. Bu patolojilerin düzeltilmesinde hipertonik salin gibi tedavilere cevap araştırılmaktadır.

Bu randomize, kontrollü çift kör çalışmada; acil servise hışıltılı solunum yakınması ile başvuran,  41 çocuk (ortalama yaş 31.9 ± 17.4 ay, aralık 1–6 yaş) tek bir albuterol inhalasyon tedavisi sonrası randomize edildi; 4 ml % 5 hipertonik salin uygulanan grup (HS) (n=16), 4 ml normal salin alan grup (NS) (n=25); 20 dakika arayla iki kez 0.5 ml albuterol alanlar ile günde 4 kez tedavi gereksinimi olanlar yatırıldı. Sonuç olarak acil serviste kalış süresi (AKS), yatış oranı (YO) ve klinik ağırlık skoru değerlendirildi.

AKS, HS grubunda NS grubuna göre anlamlı derecede daha kısa bulundu; ortalama 2 gün (aralık 0-6) vs 3 gün (aralık 0-5) gün (P=0.027). HS grubunda yatış oranı NS grubuna göre anlamlı derecede daha düşük bulundu (%62 vs %92). Klinik ağırlık skoru her iki grupta da belirgin düzelirken, gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç olarak; acil servise hışıltılı solunum yakınması ile başvuran okul öncesi çocuklarda, HS inhalasyonu kullanımı AKS ve YO’nı anlamlı oranda azaltmıştır.

Pediatrics 2012; 129 (6):e1397-e1403

Facebook Twitter Email

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazı da ilginizi çekebilir...

antenatal1

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

Devamını Oku →