Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Çocuk İmmunoloji, Allerjik Hastalıklar ve Göğüs Hastalıkları  >  Periodik Ateş- Aftöz Stomatit- Farinjit- Adenit (PFAPA) Sendromu Olan Çocuklarda Tonsillektomi

Periodik Ateş- Aftöz Stomatit- Farinjit- Adenit (PFAPA) Sendromu Olan Çocuklarda Tonsillektomi

Ekleyen:   /   06 Haziran 2012  /   Yorum Yok

AMAÇ:

Periodik ateş- aftöz stomatit- farinjit- adenit (PFAPA) sendromu olan çocukların tedavisinde tonsillektomi veya adenotonsillektominin rolünü destekleyen kanıt aramaktır.

ÇALIŞMA DİZAYNI:

PFAPA sendromunda tonsillektomi veya adenotonsillektominin etkinliğini değerlendiren ve İngiliz dilinde yayınlanan tüm gözlemsel ve randomize çalışmaların tarandığı geniş kapsamlı bir literatür araştırması yapılmıştır.

SONUÇLAR:

Toplam 149 çocuğun tedavi edilmiş olduğu ve tarama kriterlerini karşılayan 15 araştırma bulunmuştur. Bunların sadece 2 tanesi randomize kontrollu çalışma olup diğer 13’ü karşılaştırmasız gözlemsel çalışmadır.  Yapılan istatistik analizlere göre tedavi edilen tüm çocuklardaki tam iyileşme oranı % 83 (95% CI, 77%-89%) olarak bulunmuştur.  İki randomize  kontrollü  çalışmanın metaanalizi yapıldığında iki çalışmanın sonuçlarının homojen olduğu yani  birbirleriyle örtüştüğü (P=.37, Breslow-Day test) ve tam iyileşme için olasılık oranının (odds ratio) 13 (95% CI, 4-43; P<.001) olduğu bulunmuştur.

KANILAR:

Cerrahi uygulama PFAPA sendromunun tedavisinde olası bir seçenek olarak görülmektedir. Eldeki kanıtlar sınırlı olmakla birlikte cerrahinin kesin rolünün aydınlatılması gerekmektedir. Hastanın yaşam kalitesinin belirgin olarak bozulduğu ve medikal tedavinin başarısız olduğu durumlarda bu seçeneğin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz.

Journal of Pediatrics 2011 Jul;159(1):138-142.

Facebook Twitter Email

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazı da ilginizi çekebilir...

antenatal1

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

Devamını Oku →