Yükleniyor...
Neredesiniz? :  Ana Sayfa  >  Çocuk Neonatoloji  >  Yenidoğanda Ranitidin Tedavisi İnfeksiyon, Nekrotizan Enterokolit ve Ölümcül Sonuçlarla İlişkilidir

Yenidoğanda Ranitidin Tedavisi İnfeksiyon, Nekrotizan Enterokolit ve Ölümcül Sonuçlarla İlişkilidir

Ekleyen:   /   18 Kasım 2012  /   Yorum Yok


Giriş ve Amaç
: Gastrik asidite infeksiyonlara karşı en önemli non-immün defans mekanizmasıdır. Bu çalışmanın amacı çok düşük doğum ağırlıklı (VLBW) infantlarda ranitidin tedavisinin infeksiyon riskinde artış, NEK ve ölümcül sonuçlarla ilişkili olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem: Doğum ağırlığı 401 ve 1500 gr arasında veya gestasyonel yaşı 24-32 hafta arasında değişen yenidoğanlar çok merkezli, prospektif gözlemsel çalışma ile değerlendirildi.

Sonuçlar: Çalışmada 91’i ranitidin alan ve 183’ü almayan olmak üzere 274 VLBW infant değerlendirildi. Ana klinik ve demografik veriler iki grup arasında benzerdi. Ranitidin alan 91 hastadan  34′ ü (%37.4) ve ranitidin almayan 183 hastadan 18′ i (%9.8) enfeksiyonlar yaşamıştır (OR 5.5, confidence interval 2.9-10.4, P <.001). NEK riski ranitidin alan VLBW infantlarda kontrol grubuna göre 6.6 kat daha yüksek saptanmıştır (%95 CI 1.7-25.0, P=0.003). Mortalite oranı ranitidin alanlarda belirgin olarak yüksek saptanmıştır (sırasıyla %9.9 ve %1.6, P=0.003).

Yorum: Ranitidin tedavisi VLBW infantlarda artmış infeksiyon riski, NEK ve ölümcül sonuçlarla ilişkili bulunmuştur. Yenidoğan döneminde bu ilacın kullanımında dikkatli olunması önerilmektedir.

Pediatrics 2012;129;e40

Facebook Twitter Email

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazı da ilginizi çekebilir...

antenatal1

Antenatal Glukokortikoid Maruziyeti Ve Uzun Dönemde Aortik Fonksiyonlarda Ve Glukoz Metabolizmasındaki Değişiklikler

Devamını Oku →